GPS kniha jázd-čo dokáže a načo ju potrebujem?

GPS kniha jázd-čo dokáže a načo ju potrebujem?

GPS kniha jázdGPS kniha jázd je výstup textových a grafických údajov z GPS monitorovacieho systému, vo forme rôznych zostáv, ktorý slúži na získanie podrobných a prehľadných údajov o prevádzke motorových vozidiel a pracovných strojov. V článku by som chcel podrobnejšie rozobrať jednotlivé spôsoby získavania sledovaných veličín, porovnať ich výhody a nevýhody, presvedčiť skeptikov o výhodách  GPS monitoringu a tiež odradiť od prehnaných očakávaní typu, že po zavedení palivovej sondy do nádrže sa bude dať zistiť aj krádež jedného litra paliva. Cieľom je priblížiť čitateľovi problematiku GPS monitoringu tak, aby získal základný prehľad a pomoc pri výbere kvalitného GPS systému.


Každý GPS monitorovací systém dokáže sledovať vo vozidle mnoho údajov a veličín o prevádzke vozidla, alebo pracovného stroja. Dá sa povedať, že dokáže sledovať hocičo buď priamo, alebo cez vhodný snímač. Tým, ako presne a rýchlo dokáže monitorovací systém tieto hodnoty zosnímať a spracovať je určená jeho kvalita. Podľa toho, ako sme získali sledované veličiny ich môžeme rozdeliť do týchto základných kategórií:

 1. Získane zo satelitu (zemepisná poloha, rýchlosť, dátum a čas, sila signálu, počet satelitov teda presnosť polohy)

 2. Získane z vozidla (jazda, státie, zapnutie spotrebiča, identifikácia vodiča, typu jazdy, priebeh teploty v monitorovanom priestore, množstvo paliva v nádrži,...)

 3. Zadané (názvy vozidiel a ich parametre, normované spotreby, tankovania, mená vodičov,...)

 4. Vypočítané (zobrazenie polohy vozidla na mape, zobrazenie jázd, prejdené kilometre, priemerná a maximálna rýchlosť za určité obdobie, vyhodnotenie spotreby paliva, počet motorhodín,...)

 5. Alarmy do  tejto kategórie patria rôzne varovania upozornenia na neštandardné stavy a udalosti (napríklad spustenie alarmu, miesto tankovania nesedí s miestom čerpacej stanice alebo dátumom, odpojenie od napájania, pri preprave nebola dodržaná teplota v prepravnom priestore, miesto začatia jazdy nie je totožné s miestom ukončenia jazdy,...)

Najčastejšie používané príslušenstvo.

Prepínač voľby typu jazdy Služobné/Súkromné.

Prepínač je vhodné doplniť v prípade, že sa vozidlo využíva aj na súkromné účely. Umožňuje v zostave vyčísliť z celkového počtu najazdených kilometrov počet prejdených kilometrov na služobné a súkromné účely s následným vyčíslením nákladov. V prístupových právach je možné nastaviť, aby sa prejdené trasy nezobrazovali niektorým používateľom (účtovník nemusí vidieť kade chodí pracovník v čase osobného voľna, stačí ak pozná počet najazdených kilometrov). Samozrejme je možné generovať aj zostavy v ktorých nie je rozlíšenie služobných a súkromných jázd a informácie o počte súkromných kilometrov využívať iba pre vnútornú potrebu. Systémy UnitrackUniTrack Fox a Eurojack, umožňujú aj automatické pridelenie jazdy ako súkromnej na   základe dátumu a času (napríklad ak jazda začína po pracovnom čase, alebo cez víkendy a sviatky).

 

Modul rozlišovania vodičov.

Rozlišovanie vodičov má zmysel, ak na jednom vozidle pravidelne jazdí viac zamestnancov. Napríklad firma má 3 vozidla, ktoré nemá nikto pridelené 10 zamestnancov, ktorí jazdia spôsobom, že ktoré kľúče od auta sú na stole s tým idem, tak im určite rozlišovanie vodičov je potrebné, aby bolo možné zistiť, kto kedy a koľko najazdil a koľko najazdil jednotlivý zamestnanec spolu na všetkých vozidlách.

Sledovanie spotreby PHM výpočtom.

Výpočet spotreby PHM

Na základe zadaných hodnôt, zadávajú sa údaje o spotrebe vozidla, tankovania (je výhodné importovať tankovania zo zostáv, ktoré zasielajú predajcovia PHM ku tankovacím kartám jednotlivých vozidiel) systém automatický rozpočíta spotrebu pre trasu prejdenú v meste a mimo mesta. Túto ideálnu spotrebu porovná so skutočnou spotrebou a výsledok vyhodnotí ako úspora, alebo nadspotreba. Táto metóda je vhodná pre osobné a dodávkové vozidlá, pre nákladné vozidlá a pracovné stroje iba ak pracujú približne v rovnakom spôsobe záťaže. Ak sú vozidlá vybavené aj palubným počítačom odporúčam ich nulovanie povoliť iba poverenej osobe, ktorá tento údaj zapíše a porovná s vypočítanou hodnotou. Pri takom spôsobe kontroly je minimálna možnosť krádeže PHM. Výhodou tejto metódy okrem ceny je to, že vodič je nútený jazdiť úsporne, aby sa "vošiel" do spotreby. Nevýhoda je nutnosť počiatočného sledovania a skorigovania skutočnej spotreby s papierovou hodnotou, pri nákladných vozidlách a pracovných strojoch systém nevie rozlíšiť zvýšenú spotrebu z dôvodu zaťaženia motora (nie je jedno, či vozidlo preváža piliny, alebo mokrý štrk.  Systémy  Unitrack UnitrackEasy  a  Eurojack  túto funkciu poskytujú v základnej verzii. Na zadávanie tankovaní a priemernej spotreby je potrebný program UniTrack Klient.

Meranie PHM pomocou snímačov.

Sonda PHM Presnosť tejto metódy je závislá od spôsobu merania a poveternostných podmienok. V zásade sa využívajú tri spôsoby merania. Odčítaním údajov z dátovej zbernice vozidla (stav plaváka v nádrži), meria prietok paliva prídavnými prietokomermi, alebo sa meria výška paliva v nádrži sondou. Najčastejšie kapacitnou, kde sa s výškou hladiny paliva mení kapacita, alebo plavákovou, kde sa s výškou  hladiny paliva mení odpor. Výhodou merania prietokomerom je, že sa nemusí kalibrovať, je málo závislý od poveternostných podmienok a má vysokú presnosť merania. Tento spôsob merania používa systém  GPS-CARweb. Nevýhodou je, že ak niekto stiahne palivo z nádrže, alebo natankuje menej paliva, systém nevie určiť okamih kedy sa to stalo. Zistí len množstvo chýbajúceho paliva. Čo sa týka spôsobu a presnosti merania spotreby palubnými počítačmi, tak najjednoduchší spôsob je získavanie údajov len z plaváka v nádrži. Vždy po prejdení určitého počtu kilometrov, alebo v stanovenom čase sa odčíta údaj z plaváka v nádrži a porovná sa s predchádzajúcou hodnotou. Z nameraného úbytku paliva a počtu prejdených kilometrov sa vypočíta priemerná spotreba. Podľa zostatku paliva v nádrži sa určí maximálny dojazd vozidla. Takto pracujúce palubné počítače nevedia zobraziť okamžitú spotrebu paliva. Presnosť merania je závislá od kvality plaváka v nádrži a tachometra. Keď do toho započítame ešte rôzne finty výrobcov áut, kde sa Vám ručička na palivomere do vyprázdnenia polovice nádrže takmer nepohne a počítadlo ukáže nejaký ten kilometer navyše, tak údaje na palubnom počítači budú síce vyzerať veľmi pekne, ale o nejakom presnom meraní nemôže byť ani reč. Druhý pre nás zaujímavejší spôsob merania síce tiež využíva údaje z plaváka v nádrži na určenie dojazdu vozidla, ale priemernú a okamžitú spotrebu paliva určuje podľa doby (počtu) vstrekov za časovú jednotku. Táto hodnota je dostatočne presná a nedá sa s ňou jednoducho vybabrať. Výhodou tejto metódy je, že veľké odbery, alebo nedotankovanie časti paliva do nádrže nám dokáže zistiť plavák a drobné odbery zistíme porovnaním údajov z palubného počítača s vypočítanými údajmi v knihe Jázd.

Sondy na meranie výšky hladiny paliva v nádrži okamih týchto úbytkov ak sú {tip Aký je dostatočne veľký úbytok?::To záleži od veľkosti a tvaru nádrže. Zo skúsenosti je to viac ako 5% objemu nádrže.}dostatočne veľké{/tip} dokážu zaznamenať. Ďalšou výhodou je, možnosť diaľkovo zistiť zostatok paliva v nádrži jednotlivých vozidiel. Nevýhodou je, že presnosť merania je závislá na tvare a počte nádrži, čakanie na ustálenie hladiny a od poveternostných podmienok. Preto hlavne kapacitné sondy musia obsahovať špeciálne obvody na korigovanie tejto chyby. Nutnosť vŕtať do nádrže otvor pre umiestnenie sondy a kalibrácia nádrže, pri ktorej sa musí nádrž vyprázdniť a následne postupne naplniť. Sondy na meranie výšky hladiny paliva v nádrži využíva systém  Unitrack.

Pozor! Niektoré systémy odčítavajú výšku hladiny vždy len na začiatku jazdy, aby eliminovali pohyb hladiny. Nevýhodou tejto metódy je to, že nevie vyhodnotiť odčerpanie paliva z nádrže (krádež).  Kvalitné systémy využívajú špeciálne algoritmy na meranie, aby vylúčili vplyv  pohybu hladiny, počas jazdy aj pri zastavení (rýchlosť je 0 km/h, zmeny na sonde sú ustálené,...). Tento spôsob snímania hladiny dokáže rozpoznať jej nadmerný pokles, ale zaznamenať malé odbery počas jazdy, alebo po jazde ako dôveryhodný dôkaz o krádeži paliva, s ktorým by bolo možné uspieť na súde nedokáže ani ten najlepší systém.

Sledovanie spotreby PHM vo vozidlách je účinný spôsob sledovania nákladov na pohonné hmoty a výrazne znižuje riziko ich krádeže. Zo skúsenosti môžem povedať, že nie je až také dôležité či je, alebo nie je vozidlo vybavené sondou na meranie PHM, ale oveľa dôležitejšie je pravidelné importovanie (zapisovanie) tankovaní do systému, aby systém mohol vypočítavať priemerné spotreby. Z dlhodobého hľadiska majú tieto informácie veľkú silu, pretože po určitom čase je možné veľmi presne zistiť, akú má vozidlo priemernú spotrebu ak s ním jazdí Jano, Jožo, alebo Fero. 

Nie vždy náhle zvýšenie spotreby znamená krádež paliva, ale môže upozorňovať na poruchu vozidla (napríklad zadrhávanie sondy, ložiska,...).  Ak je vozidlo vybavené palubným počítačom, odporúčam udeliť povolenie mazať údaje o priemernej spotrebe len povereným pracovníkom. Sledovanie tohto ukazovateľ je podstatne lacnejšie ako montáž merača spotreby so sondou.

Čo dokáže GPS kniha jázd?

Môžete si ju predstaviť ako podobnú nástenky zo známeho českého filmu kde budú odpovede na Vaše otázky :  Čo? Kde? Kedy? Ako? Koľko? Kto? S čím? Áno systém Vám dokáže odpovedať na to čo sa deje vo Vašej firme, kde boli a sú Vaše vozidlá, kedy tam boli, ako dlho pracovali,  koľko kilometrov  najazdili, kto riadil a s čím tam bol. Môžeme povedať, že GPS kniha jázd Vám dokáže odpovedať na všetky otázky o prevádzke Vašich vozidiel. Upozorní Vás na podozrivé stavy, napríklad množstvo, miesto, alebo čas tankovania z bločka nesedí s údajmi z vozidla, nebola dodržaná teplota pri preprave tovaru. Viete si prezerať trasy vozidiel na mape, sledovať spôsob jazdy, dodržiavanie rýchlosti, neplánované prestávky vodičov, čierne jazdy, práca na inom ako určenom mieste,... Viete si generovať rôzne zostavy, výkazy a štatistiky za ľubovoľné časové obdobie pre jednotlivé vozidlo, alebo skupinu vozidiel o ich dobe prevádzky a využití . 

Načo potrebujete GPS knihu jázd?

Ak sa Vás opýta malé dieťa: "Prečo je tráva zelená?" Ako odpoviete? Myslíte na fotosyntézu a chlorofyl? Lepšie urobíte ak mu odpoviete: "Lebo je leto."  Takže, načo potrebujete GPS knihu jázd? Lebo tu ide o Vaše peniaze a tento systém Vám ich dokáže veľmi dobre ustrážiť. Ak ste čakali odpoveď v duchu fotosyntéza a chlorofyl, prečítajte si  článok Monitorovacie systémy.


Záverom môžem povedať, že firiem ponúkajúcich systémy na generovanie  GPS knihy jázd je veľa. Je len na Vás, ktorý si vyberiete. Je potrebné si uvedomiť, že to nie je len tá zázračná krabička v aute, ale oveľa dôležitejší je spôsob získavania informácií a možnosti ich zobrazenia.  Doporučujem prečítať článok:  Akú GPS knihu si vybrať?

 

Komentáre

 1. As a premier casino operator in South Korea, Paradise Co Ltd – a foreigner-only casino – reported year-on-year income will increase of 313% at 39.17 billion Korean gained, the equal of US$27.6 million. Like GKL, revenues had been down month on month; for Paradise Company, the figure was 22.4%. This information was relayed to the authorities through the Korea Exchange. There are many different methods to bet on different things at completely different instances, places, and with different… The publish 1xbet korea Why Most Sportsbetting Happens on Parks? Clark, “Associations between loot box use, problematic gaming and playing, and gambling-related cognitions,” Addictive Behaviors, vol.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. This makes it attainable that you simply can} make a cell transaction in an instant - in fact, crypto withdrawals are carried out and dusted inside minutes. The introduction of new applied sciences, similar to virtual reality and blockchain, is also be|can be} driving the growth of the gambling trade. Survey knowledge out of the National Council on Problem Gambling final year discovered a significant correlation between individuals who trade on a weekly basis and gamble as properly. “There's an enormous overlap there,” stated Keith Whyte, 1xbet the executive director of the group.

  OdpovedaťOdstrániť

Zverejnenie komentára

Obľúbené príspevky